0
บทวิจารณ์อัลบั้ม 2Twelve - Mhing TYP

Music Review : Season Magazine / ปีที่ 27 ฉบับที่ 9 -2559 / โดย ปรารถนา รัตนะสิทธิ์

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

คอลัมน์ Music Speaks / Audiophile-Videophile Magazine / June 2016 / text: ภมรเดช หัสเนตร

-----------------------------------------------------------------------------

คอลัมน์ Music from Vinyl&CD / The Wave Magazine vol.130 June 2016 / text: วิจิตร บุญชู