0
ใบชาsongจัดประมูลแผ่นเพื่อการกุศล100%

Baichasong จัดประมูลแผ่นหายาก-เลขสวยของใบชาsong เพื่อการกุศล 100% โดยมอบให้กับ 3 องค์กรเพื่อสาธารณะประโยชน์ดังต่อไปนี้ในวันที่ 29 มิ.ย.2558 ที่ผ่านมา
1. มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางเธอฯ
2. มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
3. มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัวฯ
โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ และรวบรวมยอดเงินประมูลจากแฟนเพลงและผู้มีจิตศรัทธาทั้งหมดได้เงินเป็นจำนวน 50,000.- บาทถ้วน

สรุปผู้ประมูลแผ่นใบชาsongเพื่อการกุศล 100%

1. คุณวิศิษฎ์ เตชาวัฒนากูล จำนวน 6 แผ่น รวม 8,924.-
2. คุณการุณชาติ พุกกะเวส จำนวน 4 แผ่น รวม 8,888.-
3. คุณปกรณ์ โง้วมณี จำนวน 2 แผ่น รวม 4,098.-
4. คุณครรชิต ปิยะเวชวิรัตน์ จำนวน 1 แผ่น 2,800.-
5. คุณนิรันดร์ มาลีสกุล จำนวน 1 แผ่น 2,700.-
6. คุณกมล จิวันทนีย์ จำนวน 1 แผ่น 2,100.-
7. คุณเวธนี ตรีรัตนวงศ์ จำนวน 1 แผ่น 1,350.-
8. คุณนพกร เฮง จำนวน 1 แผ่น 1,000.-
9. คุณวิภา ศิริจันทวนิช จำนวน 1 แผ่น 1,999.-
10.คุณสิปปนนท์ สามไชย์ จำนวน 1 แผ่น 1141.-
ผู้บริจาคเพิ่มเติมมีรายชื่อดังนี้ค่ะ
1. คุณนิติวัชร์ รักขพันธ์ 5,000.-
2. คุณอดิศักดิ์ บุญญะบาล 3,000.-
3. คุณฟอร์ด ปิยะนันท์ 500.-
4. คุณแคทรียา พิกุล 500.-

5. คุณเพ็ญนลิน สุวรรณโณชิน 500.-

6. คุณลดาวัลย์ เกิดปากแพรก 500.-
7. คุณภูริวัฒน์ จิรัฐิติกาล 1,000.-
8. คุณจิระ เมืองมั่น 1,000.-
9. Y/Our Music 3,000.-

ทางใบชาsongขอขอบพระคุณผู้ร่วมประมูลและผู้บริจาคที่มีจิตเป็นกุศลทุกท่านที่ร่วมกันทำการกุศลครั้งนี้ ขอให้มีความสุขตลอดกาลนานเทอญ....

1. มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำนวนเงิน 15,000.- บาท

2. มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ จำนวนเงิน 15,000.- บาท

3. มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ จำนวน 20,000.- บาท