0
บทวิจารณ์แผ่นเสียง เฟื่องอารมณ์-โอ๋ ชุติมา

Gm2000 mag / vol 18 no.214 / Jan 2015 / โดย ดร.ชุมพล มุสิกานนท์

ที่มา : http://www.gm2000magazine.com/index.php?mode=content&cat=19&idcat=93