0
ชมเทปวงลีลาวดี ควอเตด และนักร้องจากอัลบั้ม rewind remind ในรายการดนตรีกวีศิลป์ และสัมภาษณ์ในรายการจุดประกายวาไรตี้

ชมเทปการแสดงดนตรีสดๆย้อนหลังของ วงลีลาวดี ควอเตด

และ 3 นักร้อง จากอัลบั้ม rewind remind

ในรายการ ดนตรี กวี ศิลป์ Thai PBS

http://clip.thaipbs.or.th/home.php?vid=7610

-----------------------------------------------------------

สัมภาษณ์ สุวรรณ มโนษร และ บรรณ ในรายการจุดประกายวาไรตี้ โดย อนันต์ ลือประดิษฐ์