0
บทวิจารณ์ 24k Gold cd Remaster หนึ่งฝัน - อุ๊บอิ๊บส์

บทวิจารณ์ 24k Gold cd Remaster One dream - Oopiibs จากนิตยสาร GM2000 vol.16 no.184 July 2012 โดย ดร.ชุมพล มุสิกานนท์