0
บทวิจารณ์แผ่นเสียง ชุด ลูกทุ่งไฮไฟ

บทวิจารณ์แผ่นเสียง ลูกทุ่งไฮไฟ / นิตยสาร GM2000 vol.15 no.182 may 2012 / โดย ดร.ชุมพล มุสิกานนท์